Women Welfare

Womens Welfare
 

S.No. Name Department & Designation Position
1 Dr. C. Arunabala Professor ECE Convenor
2 Mrs. Sk.Rajiya Begum Librarian Co-Convenor
3 Mrs. R.Santhikala Asst. Prof. CIVIL Member
4 Mrs. A.Jyothirmayee Asst. Prof. EEE Member
5 Mrs. K.Krishnaveni Asst. Prof. Mech. Member
6 Mrs. D.Jhansi Rani Asst. Prof. CSE Member
7 Mrs. Sk. Razia Asst. Prof. MBA Member
8 Mrs. J.Ramakumari Asst. Prof. BS&H Member